Francesc Massana

Business development Sports &
EURECAT

Reunions bilaterals

  • Dimarts 15:15-16:30
Descripció

Eurecat (www.eurecat.org) és el principal Centre Tecnològic de Catalunya que proveeix al sector industrial i empresarial amb tecnologia diferencial i coneixement avançat per donar resposta a les necessitats d'innovació de les empreses i impulsar la seva competitivitat. El valor afegit que proporciona Eurecat accelera la innovació, redueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, disminueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat segons les necessitats de cada empresa. Eurecat té una àmplia implantació territorial a Catalunya, amb centres i instal·lacions tecnocientífiques a Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus i Amposta. Aquesta àmplia implantació permet coordinar i potenciar l'esforç investigador i de desenvolupament tecnològic, incrementant competències, augmentant els recursos i equips disponibles i aportant d'aquesta manera un major valor per a les empreses.
L'especialització tecnològica del centre es divideix en tres Àrees: Tecnologies Industrials, Tecnologies Digitals i Biotecnologia.

§  L'Àrea de tecnologies Industrials se centra en la generació i aplicació del coneixement, preferentment en l'àmbit industrial, orientat a la creació i millora de productes, serveis i processos. Aquesta àrea incorpora especialització en deu Unitats Tecnològiques: Materials metàl·lics i ceràmics, Materials plàstics, Materials composites, Advanced Manufacturing Systems, Robòtica, Impressió funcional i sistemes encastats, Teixits funcionals, Innovació i desenvolupament de producte, Simulació i Sostenibilitat.

§  L'Àrea de tecnologies Digitals se centra prioritàriament en el desenvolupament de tecnologies d'analítica de dades per extreure valor dels mateixos i usar-les en diferents aplicacions sectorials diverses, com la gestió energètica, salut, optimització de processos industrials, ciberseguretat, etc. Aquesta àrea inclou també el desenvolupament de tecnologies multimèdia avançades, interfícies avançades d'usuari (RV, RA) i experiència d'usuari. L'àrea està organitzada en cinc unitats tecnològiques: Data Science & Big Data Analytics, Smart Management Systems, Multimèdia Technologies, IT-Security i eHealth.

§  L'Àrea de Biotecnologia està especialitzada en la generació de coneixement en el domini de la nutrició i salut, per a la seva aplicació a la indústria alimentària En concret presenta àmbits d'especialització que són: Alimentació, Nutrició i Salut; Òmiques, diagnosi mèdica, alimentació i indústria.

TIPUS D’ORGANITZACIÓ Altres
País Catalonia