Nico Molins Vila

Director Comercial i de Patroc
MICSports

Reunions bilaterals

  • Dimarts 10:00-11:30
  • Dimarts 12:15-14:00
  • Dimarts 15:15-16:30
Descripció Agencia de producción d'esdeveniments esporitus
TIPUS D’ORGANITZACIÓ Empresa
País Spain