1573142471076.jpg

Elisenda Codina

Representant Espanya i Portuga
Actua - Invest in Andorra

Reunions bilaterals

  • Dimarts 10:00-11:30
  • Dimarts 12:15-14:00
  • Dimarts 15:15-16:30
Descripció

CATALÀ

Actua té com a missió liderar l’obertura econòmica a empreses estrangeres i facilitar la inversió i la diversificació econòmica a Andorra. Des d'Actua s'ha impulsat el nou Andorra Esports Cluster.

 CASTELLANO

Actua tiene como misión liderar la apertura económica a empresas extranjeras y facilitar la inversión y la diversificación económica en Andorra. Desde Actua se ha impulsado el nuevo Andorra Esports Cluster.

ENGLISH

Actua’s mission is to lead the economic opening to foreign companies and facilitate investment and Andorra’s economic diversification. Actua has promoted the new Andorra Sports Cluster.

TIPUS D’ORGANITZACIÓ Altres
País Andorra