1573208346Zunzarren.png

Axel Zunzarren Jethani

Tècnic de promoció econòmica i
ACTUA

Bilateral Meetings

  • Tuesday 12:15-14:00
DescriptionLa Iniciativa Actua és un ens de caràcter públic privat, que aglutina diversos ministeris, agències governamentals, associacions i/o entitats del sector privat, i que té com a missió millorar la competitivitat, la innovació i la sostenibilitat de l'economia al Principat. Ens basen amb tres pilars claus:- Atreure inversors estrangers a Andorra- Diversificar l'economia andorrana,- Acompanyar les empreses andorranes i estrangeres. Un dels nostres punts forts en aquest any ha sigut la recent privatització del Andorra Esports Clúster, associació del sector de l'esport a Andorra.

Que pot fer Actua per tu
SUPORT: En el procés de constitució de la teva societat.
FACILITAR: Contactes internacionals pel teu negoci.
CONNECTAR: El teu negoci amb els actors clau del país.
OFERIR: La informació necessària per assegurar la viabilitat del teu projecte.
INNOVAR amb tu: Creem la infraestructura, projectes i contactes que t'ajudaran a fer el salt.
FACILITAR: El contacte amb l'Administració Pública i seguiment dels diferents processos.

Organization Type Company
CountryAndorra