xavier verdaguer

CEO
imagine creativity center

Reunions bilaterals

  • Dimarts 12:15-14:00
Descripció CENTRE D'INNOVACIÓ AMB SEU AL SILICON VALLEY DE CALIFORNIA I AMB PROGRAMES D'INNOVACIÓ DISRUPTIVA A VARIS PAÍSOS.
TIPUS D’ORGANITZACIÓ Empresa
País Catalonia