xavier verdaguer

CEO
imagine creativity center

reuniones bilaterales

  • Martes 12:15-14:00
Descripción CENTRE D'INNOVACIÓ AMB SEU AL SILICON VALLEY DE CALIFORNIA I AMB PROGRAMES D'INNOVACIÓ DISRUPTIVA A VARIS PAÍSOS.
Tipo de Compañía /Organización Empresa
PAÍS, ORGANIZACIÓN Catalonia