xavier verdaguer

CEO
imagine creativity center

Bilateral Meetings

  • Tuesday 12:15-14:00
DescriptionCENTRE D'INNOVACIÓ AMB SEU AL SILICON VALLEY DE CALIFORNIA I AMB PROGRAMES D'INNOVACIÓ DISRUPTIVA A VARIS PAÍSOS.
Organization Type Company
CountryCatalonia